Trong Excel, khi tính tổng theo một điều kiện nào đó thì chúng ta hay sử dụng hàm SUMIF. Nhưng khi tính tổng theo nhiều điều kiện thì Excel có hỗ trợ cho ta hàm SUMIFS. Hàm SUMIFS này cho phép ta tính tổng theo nhiều điều kiện. Dưới đây, tôi xin hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng.

Phần mềm chuyển đổi PDF và word, excel. Phần mềm được siêu tầm trên mạng và nhân đây chia sẽ lại cho mọi người sử dụng.

Download 32 bit tại: Nitro 10

Download 64 bit tại: Nitro 10

Tạo Rule Mail

Trong công việc hàng ngày của nhân viên văn phòng hay nhân viên quản lý. Việc check mail rất thường xuyên, trong bộ Microsoft Office có một phần mềm Microsoft Outlook dùng để check mail. Khi cài đặt, thường nó không được chọn nên ta cần chọn trong lúc cài đặt bộ Office. Dưới đây là các bước thực hiện tạo rule.

Tổng Quan Chia Sẽ Kết Nối SQL Server Từ Xa

Bài 3: Cấu hình dịch vụ Server Configuration Managemenet trên Server SQL