PHIẾU NHẬP KHO MUA HÀNG

Mục đích: Đây là chức năng nhập kho mua hàng bằng cách quét mã barcode hoặc nhập tên hàng trên phần phầm bán hàng An Spring 5. Việc nhập kho mua hàng diễn ra thường xuyên và mua với nhiều mặt hàng khác nhau với các nhà cung cấp khác nhau. Chức năng cho phép tạo Mã nhà cung cấp và Tạo mã hàng trong lúc tạo phiếu nhập kho mua hàng. Dưới đây là các bước hướng dẫn chi tiết.

Mục đích: Bài viết này nhằm mục đích trả lời các câu hỏi liên quan đến chức năng bán hàng bằng quét mã barcode mà các khách hàng trước đã hỏi.

XUẤT KHO BÁN HÀNG

 

Mục đích: Đây là chức năng xuất kho bán hàng tại siêu thị, shop hoặc cửa hàng sử dụng máy quét mã vạch để quét mã code từng mặt hàng của phần mềm bán hàng An Spring 5. Trong trường hợp cửa hàng có những mặt hàng không có mã barcode (thí dụ: rau củ quả) mà ta không có điều kiện kinh phí để mua thiết bị in mã vạch. Dưới đây là chi tiết từng bước dướng dẫn.